9. Sınıf TarihTyt Tarih

Tarihin Yararlandığı Bilimler

İslam Hayranı İmparator
 1. Arkeoloji: Özellikle yazının olmadığı dönemlerdeki koşullar hakkında bilgi sağlamasıyla yararlanılan bilim dalıdır. Kazı bilimidir.
 2. Antropoloji: İnsanları, insan davranışlarını ve toplumları inceleyen bilim dalıdır.
 3. İktisat: Ekonomik olayların kanunlarını ortaya koyan iktisat bilimi geçmişteki olayların iktisadi sebeplerinin anlaşılması konusunda faydanılan bilim dalıdır.
 4. Filoloji: Eski kaynakların çevrilmesi ve incelenmesi konularında tarih bilimine yardımcı olur. Kısaca dil bilimidir.
 5. Nümizmatik: Eski paraları inceleyen bilim dalıdır.
 6. Heraldik: Armaları, mühürleri, unvanları, bayrakları inceleyen bilim dalıdır.
 7. Felsefe: Tarihteki olaylarda dönemin felsefesini bilmek ve düşünce yapısını öğrenmek tarihçinin olayları daha derin anlayabilmesini sağlayan bilim dalıdır.
 8. Epigrafi: Taş ve mermer kitabelerin üstündeki yazıları inceleyen bilim dalıdır.
 9. Kronoloji: Tarihi olayların zamanda yerini belirleyen, sıralayan ve düzenleyen bilim dalıdır.
 10. Sosyoloji: Toplumu incelemesiyle tarihi olaylardaki toplumların özelliklerinin bilinmesi konusunda faydanılan bilim dalıdır.
 11. Etnografya: Toplumun örf, adet ve geleneklerini inceleyen bilim dalıdır.
 12. Paleografya: Eski yazıları inceleyen bilim dalıdır.Yazılı kaynakların anlamlaştırılması bağlamında tarihçilerin faydalandığı bir bilim dalıdır.
 13. Coğrafya: Tarihçi olayları daha iyi anlamak için geçtiği yeri bilmek zorundadır. Dağlarını, nehirlerini, toprak özellikleri hakkında bilgi veren bilim dalı coğrafyadır ve ondan böyle faydalanılır.
 14. Diplomasi: Resmi belgeleri inceleyip, sınıflandırarak tarihçiye fayda sağlayan bilim dalıdır.
 15. Toponomi: Yer adları bilimidir
 16. Onomastik: İsim bilimidir.
 17. Psikoloji: İnsanların ruhi durumunu ve karakterini inceleyen bilim dalıdır.
 18. Siyaset: Tarihsel olarak bir toplumun incelenmesi ve toplumun tarihsel açıdan gelişimini sağlamak konusunda faydalanılan bilim dalıdır.
 19. Kimya: Karbon 14 deneyi ile bulguların hangi döneme ait olduğunu inceleyen bilim dalıdır

Doğrusu tarihin faydalandığı bilim dallarını saymakla bitmez ancak en önemli olaları bunlardır.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Mert Kutay
Hacettepe Tarih öğrencisiyim. Boş zamanlarımda bilgiyi amaçlayarak, kitap okuyarak, sizler için yararlı bilgilerle fayda sağlamaya çalışıyorum.

  Bunları da Beğenebilirsin!

  Yazının İcadı
  Tyt Tarih

  Yazının İcadı

  Yazı ilk defa MÖ 3200’lerden itibaren Mezopotamya uygarlıklarından biri olan Sümerler tarafından kul­lanıldı. Temel geçim ...
  Höyük
  9. Sınıf Tarih

  Höyük Nedir?

     Tarih boyunca yıkılan kentlerin kalıntıları üzerine yenileri inşa edildiğinden yerleşmelerin kurulduğu arazilerde zamanla tepecikler ...

  Yorum Yapın!

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Roma Kartaca Savaşları ve Hannibal
  9. Sınıf Tarih

  Tarih Nedir?

  Kısa bir şekilde merak edilen tarihi tanımlamak istersek genel şekliyle; Geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, ...