9. Sınıf TarihTyt Tarih

Tarih Nedir?

Roma Kartaca Savaşları ve Hannibal

Kısa bir şekilde merak edilen tarihi tanımlamak istersek genel şekliyle; Geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında objektif olarak inceleyen bilim dalına tarih denir. Tarih, yaşanan olayların bir daha yaşanabilmesi gibi bir olasılık olmadığından diğer bilimler gibi deney ve gözleme dayanmaz.
  

Tarih kelimesinin Batı dillerindeki tüm karşılıkları Grekçe istoria, istorien sözcüğünden gelmektedir. Latince: Historia, İtalyanca: Storia, Fransızca: Histoire, İngilizce: History, Almanca: Historie. İyonya lehçesinde bildirme, haber alma yoluyla bilgi edinme anlamlarında kullanılır, Attika lehçesinde görerek, tanık olarak bilme anlamlarının yanı sıra çok daha geniş bir anlam içeriğiyle fizik, coğrafya, astronomi, bitki ve hayvan bilgisi ve hatta giderek doğa bilgisini kapsayacak şekilde kullanılır.

Edward Carr’ın tanımıyla tarih, “doğrulanmış olgular kümesi” idi.

Geçmişimiz insanlık tarihinin de ötelerine gitse de, tarih sadece insanlığın geçmişiyle ilgilenir. Bu anlamda tarih insanlıkla başlar. İnsandan öncesi ile çok fazla ilgilenmez. Bazı tarihçiler yazı öncesi toplumlardan geriye tarihlerini aydınlatabilecek kanıt kalmadığı gerekçesiyle, bu dönemi ve bu toplumları “tarih öncesi” olarak sınıflandırmışlardır. Ancak, teknolojinin de yardımıyla, tarih metodolojisinin ve tekniklerinin gelişmesi çoğu bilimlerin verilerinin tarih tarafından kullanılmaya başlamasıyla “tarih öncesi” dönemlerin ve toplumların tarihi de artık yazılmaktadır.

Tarihin konusu geçmiş zamandır ama tarih geçmişin bizatihi kendisi değildir. Çünkü tarih geçmişteki olaylar ve olguların bütününden değil, sadece tarihçilerin bize bu olay ve olgularla ilgili aktardıklarından ibarettir. Tarih geçmişi tarihçilerin aktardığı şekliyle yansıtır. Geçmişe yolculuk olmadığına göre gerçekten olayların nasıl geçtiğini kesin olarak bilemeyiz. Tarih araştırmaları arttıkça eskiden doğru olarak kabul edilen birçok bilginin aslında doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Üstelik tarihçiler belirli bir dönemle ilgili olarak o dönemde dünyada yaşanan tüm olay ve olguları bilmeleri ve aktarmaları imkansızdır. Böylece tarih geçmişin kaçınılmaz olarak eksik bir şekilde yansıtılmasıdır.

kaynakça: tr.wikipedia.org, www.dtarih.com

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Mert Kutay
Hacettepe Tarih öğrencisiyim. Boş zamanlarımda bilgiyi amaçlayarak, kitap okuyarak, sizler için yararlı bilgilerle fayda sağlamaya çalışıyorum.

  Bunları da Beğenebilirsin!

  Yazının İcadı
  Tyt Tarih

  Yazının İcadı

  Yazı ilk defa MÖ 3200’lerden itibaren Mezopotamya uygarlıklarından biri olan Sümerler tarafından kul­lanıldı. Temel geçim ...
  Höyük
  9. Sınıf Tarih

  Höyük Nedir?

     Tarih boyunca yıkılan kentlerin kalıntıları üzerine yenileri inşa edildiğinden yerleşmelerin kurulduğu arazilerde zamanla tepecikler ...

  Yorum Yapın!

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir