Yazının İcadı
Tyt Tarih

Yazının İcadı

Yazı ilk defa MÖ 3200’lerden itibaren Mezopotamya uygarlıklarından biri olan Sümerler tarafından kul­lanıldı. Temel geçim ...
Höyük
Tyt Tarih

Höyük Nedir?

   Tarih boyunca yıkılan kentlerin kalıntıları üzerine yenileri inşa edildiğinden yerleşmelerin kurulduğu arazilerde zamanla tepecikler ...
Roma Kartaca Savaşları ve Hannibal
Tyt Tarih

Tarih Nedir?

Kısa bir şekilde merak edilen tarihi tanımlamak istersek genel şekliyle; Geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, ...