Höyük
9. Sınıf Tarih

Höyük Nedir?

   Tarih boyunca yıkılan kentlerin kalıntıları üzerine yenileri inşa edildiğinden yerleşmelerin kurulduğu arazilerde zamanla tepecikler ...
Roma Kartaca Savaşları ve Hannibal
9. Sınıf Tarih

Tarih Nedir?

Kısa bir şekilde merak edilen tarihi tanımlamak istersek genel şekliyle; Geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, ...