Türk Tarihi

Cumhuriyet döneminde Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

Cumhuriyet döneminde Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

  Cumhuriyet döneminde Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar konusunda internet sitelerinin dağınıklığını fark ettik ve böylelikle sizler için sonuç odaklı bir yazı ortaya koymuş bulunduk.

 1. Cumhuriyetçilik İlkesi: Cumhuriyetçilik, milli egemenliğin hâkim kılındığı bir yönetim biçimine denir.
 2. Halkçılık İlkesi: Cumhuriyet ile yönetilen bir ülkede, siyasal açıdan kalkınmada, yönetimde, ulus ve devlet imkânlarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesine denmektedir.
 3. Milliyetçilik İlkesi: Türk vatandaşlarının kendi varlığı ve mutluluğu için çalışması, başka ülke insanlarının da ülke bütünlüğüne ve birliğine saygı gösterilmesi anlamındadır.
 4. Laiklik İlkesi: Din olgusunun çağdaş bir düzeye getirilmesidir. Din ile ilgili işlerin belli bir düzen haline getirilerek devletin din ve vicdan hürriyetini tanımasıdır. Kısaca din işleri ile devlet işlerinin ayrı tutulması anlamındadır.
 5. Devletçilik İlkesi: Bireylerin özel girişimlerini ve yapacakları faaliyetlerini esas almak kaydı ile gerektiğinde devletin milletimiz adına memleket ekonomisini kontrol altında bulundurması anlamındadır.
 6. İnkılapçılık (Devrimcilik) İlkesi: Aklın, bilimin ve çağın gerektirdiği yeniliklerin, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılmasıdır.
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Inkılaplar

1) Tevhid-i Tedrisat Kanununun Kabulü ve Medreselerin Kapatılması (3 Mart 1924)

Öğretim birleştirilerek bütün eğitim kurumları MEB’e bağlandı. Medreseler kapatılarak laik eğitim anlayışı etkili hale getirildi. Azınlık okullarında ve yabancı okullarda dini ve siyasî amaçlı eğitim verilmesi önlendi. Böylece eğitim tek bir elde toplanmış oldu.

2) Teşkilatı Hakkında Kanun (2 Mart 1926)

İlk, orta, lise ve yüksekokulların belli esaslara göre düzenlenmesi amaçlanmıştır.

3) Yeni Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928)

Batılılaşma alanında atılan önemli bir adımdır. Okuma- yazma kalaylaştı. Basılan kitap sayısı arttı. Avrupa ile bilgi ve kültür aktarımı kolaylaştı.

4) Türk Tarih Kurumunun Kurulması ( 15 NİSAN 1931 )

 Türk Tarihinin İslamiyet’in kabulünden sonraki dönemle sınırlandırılamayacağını ve daha önceki dönemlerde de Türklerin binlerce yıllık bir geçmişi olduğunu ortaya koyarak, Türk Tarihinin dini motiflere bağlı kalmaksızın bir bütün olarak incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu amaçla 15 Nisan 1931 ‘de Türk Tarih Kurumu kurulmuştur

5)Türk Dil Kurumunun Kurulması (12 Temmuz 1932)

Türkçe’yi yabancı kelimelerden kurtarmak. Türkçe’nin zenginliğini ortaya koyarak, Türk dilinin dünya üzerindeki saygınlığını artırmak.

  Böylelikle sizlere Cumhuriyet döneminde Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar konusunda bilgiler vermiş olduk.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Mert Kutay
Hacettepe Tarih öğrencisiyim. Boş zamanlarımda bilgiyi amaçlayarak, kitap okuyarak, sizler için yararlı bilgilerle fayda sağlamaya çalışıyorum.

  Bunları da Beğenebilirsin!

  Yorum Yapın!

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Kategori:Türk Tarihi