Dünya Tarihi

Aynaroz Özerk Din Cumhuriyeti

aynaroz ozerk din cumhuriyeti

   Aynaroz Özerk Din Cumhuriyeti ya da Ayion Oros, nam-ı diğer Hz. Meryem’in bahçesi … Her ne kadar adını bir kadından alsa da XXI. yüzyılda kendini modern dünyadan tecrit eden keşişler yaşamaktadır. Hala Ortaçağ’dan kalma gelenek ve ritüellerin korunduğu bu yarımadaya, 1060 yılından beri her türlü dişi canlının girişi yasaklanmıştır. Yunanistan yarımadasının güneyinde yer alan bu mekan, Dünya Ortodoksluğunun en önemli dinî merkezlerinden biri olarak kabul ve saygı görmektedir.

   Ruhani Açıdan

    Ruhani açıdan İstanbul Fener Patrikhanesi’ne bağlı olan Aynaroz’un tarihçesine şöyle bir nazar edelim: Rumca telaffuzuyla “Hagion Oros” hakkında bilinen ilk bilgiler M.Ö. 490’lara kadar uzanmaktadır. Ege bölgesinde yer alan İyonlara yardım ettikleri için Yunan şehir devletlerini cezalandırmak amacıyla sefere çıkan Pers kralı Kserkes, donanmasıyla Aynaroz açıklarında şiddetli bir fırtınaya tutulmuş ve İran kralı da gemilerini geçirmek amacıyla Aynaroz topraklarında bir buçuk fersahlık bir kanal açtırmıştır. Aynaroz asıl ününü Hıristiyanlık döneminde kazanmıştır. VII. yüzyıldan itibaren ideal bir mekan konumundaki yarımadaya keşişler yerleşmeye başlamıştır.

   Bizans imparatoru Nikephoras Fokas’ın (963-969) X. yüzyıl ortalarında Aziz Athanasius’u Aynaroz’a göndermesi ile yarımadanın önemi bir kat daha artmıştır. 1042 yılında Bizans imparatorlarından IX. Konstantin Monomakhos (1042-1055), Aynaroz’a gemi inşasının yanı sıra İstanbul’a zeytin, kömür ve şarap nakline müsaade ruhsatnamesi vermiş, böylecce Aynaroz’da yaşayanlar için önemli bir gelir kapısı açılmıştır. Osmanlı Devleti çok özel durumlar dışında adaya doğrudan müdahalede bulunmamıştır. Bölge, bu konumunu, her ne kadar bazı kesimlerden tepki alsa da Yunanistan devletinin kontrolüne geçtiği 1912 tarihinden sonra da devam ettirmiştir. 

   2003’te Avrupa Birliği’nin Aynaroz Özerk Din Cumhuriyeti bölgesine kadınların da girebilmesi yönündeki talebi, bazı Yunan kadın parlamenterler tarafından destek bulsa da ülkenin genelinde çok büyük bir infiale sebebiyet vermiştir. Aynaroz 1912’den beri bağımsız bir din cumhuriyeti olarak tanınmaktadır. 1926’daki Yunan anayasası da bu statüyü onaylamıştır. Aynaroz, İstanbul’daki patrikhaneye doğrudan bağlı bir ruhani bölgedir. Bu sebeple buraya gitmek için ya patrikhaneden ya da Atina’daki Aynaroz temsilcisinden vize almak gerekmektedir. Aynaroz, tüm bu özellikleri ile dünyanın en ilginç özerk cumhuriyetlerinden biri olma konumunu bugün de muhafaza etmektedir.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Mert Kutay
Hacettepe Tarih öğrencisiyim. Boş zamanlarımda bilgiyi amaçlayarak, kitap okuyarak, sizler için yararlı bilgilerle fayda sağlamaya çalışıyorum.

  Bunları da Beğenebilirsin!

  Yazının İcadı
  Tyt Tarih

  Yazının İcadı

  Yazı ilk defa MÖ 3200’lerden itibaren Mezopotamya uygarlıklarından biri olan Sümerler tarafından kul­lanıldı. Temel geçim ...

  Yorum Yapın!

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Kategori:Dünya Tarihi