1) TARİH BİLİMİ
2) UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR
3) İLK TÜRK DEVLETLERİ
4) İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR)
5) TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10–13. YÜZYILLAR)
6) TÜRKİYE TARİHİ (11 – 13.YÜZYIL)